Huấn luyện viên là gì? Vai trò và kỹ năng của huấn luyện viên bóng đá

Huấn luyện viên bóng đá là người chịu trách nhiệm dẫn dắt, hướng dẫn và phát triển đội bóng, bao gồm việc đào tạo, lập chiến thuật,…