Khái niệm đá nguội trong bóng đá và các hình thức xử phạt

Trong bóng đá, ngoài các cảnh huống phạm lỗi trực tiếp trong sân ở các tình huống tranh chấp thì thỉnh thoảng các cầu thủ mất tĩnh…